2015.11.13 - Komunikat w sprawie wysokości taryf za odprowadzone ścieki od 01.11.2015r

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny zawiadamia, na podstawie art.24 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 139 .), że na obszarze Gminy Lubomia z dniem 01.11.2015 r. obowiązywać będą następujące opłaty za wodę i ścieki.


Tabela 1 Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

L.p  Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie  Cena/ Stawka netto Cena/ Stawka z VAT Jednostka miary 
1 2 3 4 5 6
I Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy o niskim odbiorze wody

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków bytowych 

Stawka opłaty abonamentowej 

6,43   

 

 

3,49

6,94   

 

 

3,80

zł/m3   

 

 

zł/odbiorca/ miesiąc

II Odbiorcy o średnim i wysokim natężeniu odbioru wody

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków bytowych  

Stawka opłaty abonamentowej 

6,43   

 

 

6,50

6,94   

 

 

7,02

zł/m3   

 

 

zł/odbiorca/ miesiąc

 

I taryfowa grupa odbiorców dotyczy odbiorców o niskim natężeniu przepływu wody od 0,0m3/h do 5 m3/h co odpowiada średnicy wodomierza do 20 mm.

II taryfowa grupa odbiorców o natężeniu przepływu wody powyżej 5 m3/h co odpowiada średnicy wodomierza 25 mm i większej.

Do cen i stawek określonych w kolumnie 4 dolicza się zgodnie z § 2 pkt. 9 i11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

 

Tabela 2. Stawka opłat za przyłączenie do sieci

Lp.

Rodzaj stawki

Cena/Stawka netto

Cena/Stawka z VAT

Jednostka miary

1

2

3

4

5

1

Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych

105,16

129,35

Szt.


Stawki z tabeli 2 zawierają koszt przeprowadzenia prób technicznych i odbioru przyłącza zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. i nie obejmują kosztów robocizny i materiałów wyliczanych odrębnie.

Do cen i stawek z kolumny 3 doliczany jest obowiązujący podatek VAT zgodnie z odrębnymi przepisami.

Przydatne adresy


Firmy z regionu

Usługi Budowlano-Remontowe Michał Bajer
Centrum Zdrowego Stylu Życia
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Projekt i wykonanie portalu: IP | Na silniku windu.org