Sołectwo

Historia Syryni sięga wieku VII albo i wcześniejszego. Pierwszą osadą na tych terenach było tzw. Grodzisko które było zamieszkane przez Gołężyców. Ma ono kształt kolisty i jest porosłe lasem mieszanym. Ceramika znaleziona w tym grodzisku wskazuje na pokrewieństwo z północnymi grodami polskimi. Grodzisko było potężnym grodem, otoczonym fosą, wałem obwodowym, przedgrodziami i wałami skrzyniowymi. Gród ten był znakomitym punktem obronnym od strony Moraw i Czech, a leżał na ważnym szlaku, prowadzącym przez bramę Morawską, którędy wkradali się wrogowie z południa na północ.
Gród miał od zachodu naturalną osłonę, którą stanowiła rzeka Odra i jej dolina,tutaj szeroka i bardzo zabagniona. W latach 1933-1936 zostały tu przeprowadzone badania archeologiczne w czasie których znaleziono 11 komór-chat, resztki słupów oraz skorupki naczyń glinianych. Resztki kości pozwoliły stwierdzić że najczęstszym pożywieniem Gołężyców było mięso dzika i żubra, rzadziej natomiast innych zwierząt. Jest to bardzo stare grodzisko słowiańskie, a równocześnie bardzo wielkie,bo obejmuje obszar 4 hektarów.

Przydatne adresy


Firmy z regionu

Usługi Budowlano-Remontowe Michał Bajer
Centrum Zdrowego Stylu Życia
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Projekt i wykonanie portalu: IP | Na silniku windu.org